Akcija čišćenja rijeke Cijevne 19.05.2012

Akcija čišćenja rijeke Cijevne 19.05.2012

NVO: Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP, Akcija čišćenja rijeke Cijevne, Dinoša, 19. maj 2012.g. Program: Građanska akcija