Akcija čišćenja rijeke Cijevne 19.05.2012

Akcija čišćenja rijeke Cijevne 19.05.2012

NVO: Centar za zaÅ¡titu i proučavanje ptica – CZIP, Akcija čišćenja rijeke Cijevne, DinoÅ¡a, 19. maj 2012.g. Program: GraÄ‘anska akcija