Modul II obuke za OCD, program “De facto jači”

Modul II obuke za OCD, program “De facto jači”

Drugi Modul je održan na temu “Organizacijski razvoj u kontekstu crnogorskog sistema socijalne zaÅ¡tite”. Trening je organizovan u hotelu Crna Gora u Podgorici u periodu od 15-19 decembra 2011. Učesnici II Modula su nevladine organizacije koje su učestvovale na prvom modulu istog programa.

Edukacija o razvoju socijalnih usluga unutar civilnog sektora, zasnovanom na ključnim EU principima socijalne inkluzije.

Treningom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:
-EU principi socijalne uključenosti
-Projektni ciklus u funkciji razvoja usluga
-Upoznavanje sa ciljevima, koracima i metodama u razvoju socijalnih usluga
-Izrada Stabla problema i stabla ciljeva
-Primjena standarda usluga
-Izrada Gantove tabele aktivnosti
-Izrada matrice logičkog okvira i definisanje indikatora
-Održivost usluga
-Uloga monitoringa i evaluacije, implementacija i izvještavanje

Na modulu II su imali izlaganja predstavnici UNDP i Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje, Grada Podgorice:

Snežana Mijušković, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje, Grad Podgorica je govorila na temu strateški i zakonodavni okvir za razvoj socijalnih usluga u Crnoj Gori; decentralizacija usluga i uloga OCD u pružanju socijalne zaštite.

Aleksandra Kiković,  menadžerka programa UNDP je govorila na temu: PoboljÅ¡anje socijalne inkluzije i podrÅ¡ka reformi socijalne zaÅ¡tite – UNDP projekat: predstavljanje projekta i iskustva u razvoju socijalnih usluga na lokalnom nivou.

Pogledajte slike sa treninga >>>